Fysiotherapie

FYSIOTHERAPIE

 

Binnen Praktijk Graaf Hendrik III laan hebben al onze fysiotherapeuten zich gespecialiseerd of zijn in opleiding hiervoor. HIeronder wordt kort uitgelegd wat de diverse specialisaties inhouden.

 

Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is fysiotherapie gericht op ziektebeelden van de oudere mens. Een groot deel van onze praktijk is gericht op het behandelen van deze ouderen. Dat vereist een speciale benadering en aanpak. Aandoeningen waarmee u bij ons terechtkunt zijn o.a. “slijtage” of arthrose, reuma, vallen / valangst, botbreuken, nieuwe heup, nieuwe knie, botontkalking, longproblemen / COPD, hart- en vaatproblemen, kanker / oncologie, oedeem, CVA ofwel beroerte (herseninfarct / hersenbloeding), Parkinson en Parkinsonisme, MS, dementie, conditieafname, verminderd evenwicht, duizeligheid en houdingsafwijkingen. We hebben vier geregistreerde geriatrie-fysiotherapeuten, waarvan 1 master.

 

Manuele therapie

Met name voor rug-, nek- en schouderklachten is manuele therapie een belangrijke specialisatie binnen de fysiotherapie. Loopt u met gewrichtsklachten? Onze manueel therapeut (master) heeft specifieke technieken die pijn en stijfheid aan gewrichten vaak direct doen afnemen. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat daarnaast ook uit het geven van adviezen voor inzicht in een goede houding en gezond bewegen.

 

Daarnaast hebben een aantal collega's de scholing Mulligan concept gevolgd. De manuele therapie volgens het Concept Mulligan komt oorspronkelijk uit Nieuw Zeeland. Het is een methode in de manuele therapie die een unieke benadering heeft. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een gewricht na bijvoorbeeld een trauma niet goed meer “spoort” bij bewegingen. Door subtiele pijnloze positieveranderingen aan te brengen wordt gezocht naar een pijnvrije beweging. De patiënt heeft bij deze aanpak vaak een duidelijk actieve rol en heeft steeds zelf controle over hetgeen met hem/haar gebeurt. Deze manuele therapie kan ook bij oudere mensen veilig worden toegepast.

 

 

 

Oedeemfysiotherapie / lymfedrainage

Het menselijk lichaam bestaat voor ⅔ deel uit vocht. Veel processen zoals de geleiding van zenuwprikkels en het transport van hormonen e.d. verlopen via dit lichaamsvocht. Het lymfestelsel speelt hierbij een belangrijke rol. De manuele lymfedrainage volgens de methode Vodder is een zachte massagevorm, die er op gericht is het lymfestelsel te stimuleren zodat een teveel aan vocht (oedeem) beter en sneller wordt afgevoerd. Ook wordt de weerstand verhoogd, stress verlaagd en de hormoonhuishouding verbeterd. De manuele lymfedrainage volgens Vodder is dan ook toepasbaar bij veel soorten klachten. U kunt dan o.a. denken aan:

 

 • een dikke arm of een dik been na een val of na een operatie
 • oedeem na het operatief verwijderen van lymfeknopen bij kanker
 • een dikke ledemaat bij een dystrofie
 • vaatproblemen

Bij oedeembehandeling horen ook adviezen over zwachtelen en (het al of niet aanschaffen van) steunkousen. We maken ook gebruik van een nieuwe ontwikkeling: de zogenaamde lymfetaping (zie onder het kopje Medical Taping).

 

Neurorevalidatie

Neurorevalidatie is het behandelen van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Onder NAH wordt verstaan:

 • CVA ofwel beroerte (herseninfarct / hersenbloeding)
 • Parkinson en Parkinsonisme
 • MS
 • Contusio cerebri
 • ALS
 • Hersentumoren

 

Wij hebben zes fysiotherapeuten die zijn gespecialiseerd in neurorevalidatie. Ook onze ergotherapie en logopedie zijn gericht op neurorevalidatie.

 

 1. NAHFysioNet: onze praktijk maakt deel uit van NAHFysioNet (www.nahfysionet.nl ) . Dat is een netwerk van 1e lijns fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de neurologie. Zij houden zich aan richtlijnen en volgen regelmatig cursussen op het gebied van NAH. Dit NAHFysioNet is onderdeel van de Stroke Service Breda (de zorg voor mensen die een beroerte hebben gehad). Er vindt 2 keer per jaar overleg plaats met de revalidatieartsen en met alle andere paramedici van de Stroke Service Breda.
 2. Spiegeltherapie: eén van onze fysiotherapeuten is als geriatriefysiotherapeut gespecialiseerd in spiegeltherapie. Zie de richtlijn CVA van het Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie blz 15 en 16: https://www.kngfrichtlijnen.nl/downloads/Beroerte%20Praktijkrichtlijn.pdf
 3. ParkinsonNet: onze praktijk maakt ook deel uit van ParkinsonNet. Dit is een landelijk samenwerkingsverband van neurologen, revalidatieartsen en paramedici dat zich richt op het verbeteren van kwaliteit en samenwerking m.b.t. de behandeling van Parkinsonpatiënten. vier van onze fysiotherapeuten als ook de ergotherapeut en de logopedist nemen deel aan het ParkinsonNet.

 

 

 

 

 

Fysiotherapie in de thuiszorg

Fysiotherapie in de thuiszorg is gericht op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten, met als doel het handhaven van de thuissituatie. Door inzet van specifieke fysiotherapeutische expertise op het gebied van behoud van zelfstandigheid, valpreventie, functionele revalidatie en verbetering van kwaliteit van leven wordt de patiënt in staat gesteld om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn/haar eigen leefomgeving te functioneren. Verslechtering van de mobiliteit en zelfredzaamheid van de patiënt kan bijvoorbeeld aanleiding zijn om de thuiszorgfysiotherapeut in te schakelen. Daar hoeft geen specifieke pathologie aan ten grondslag te liggen. De thuiszorgfysiotherapeut doet een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek waarbij de situatie rondom patiënt volledig in kaart wordt gebracht. Samen met de patiënt wordt het behandelplan opgesteld en behandeling wordt gestart. Indien nodig worden andere disciplines zoals logopedist, diëtist, ergotherapeut, etc, ingeschakeld. Fysiotherapie in de thuiszorg maakt in principe deel uit van geïntegreerde thuiszorg. Wij streven naar een nauwe samenwerking met ergotherapie en thuiszorg.

 

Medical Taping Concept

Een nieuwe ontwikkeling in de fysiotherapie is Medical Taping (ook Cure Taping en Kinesio Taping genoemd). Deze methode is ontwikkeld in Korea en Japan en in 2002 in Nederland geïntroduceerd. Het betreft een elastische tape die de spieren en andere structuren in hun functie ondersteunt, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd. Pezen worden weer anders behandeld, terwijl pijnpunten op een speciale manier efficiënt kunnen worden getapet. Medical Taping wordt bij allerlei klachten toegepast, b.v. pijn, in de sport, na een total hip en bij oedeem.

 

Samenwerking met Medinova Kliniek Breda

Onze fysiotherapie werkt samen met de Medinova kliniek in Breda. Regelmatig volgen wij de nascholingen van Medinova. Wij zijn op de hoogte van de behandelprotocollen van Medinova en leggen indien nodig makkelijk contact met de fysiotherapeuten van Medinova.

 

Vergoeding en verwijzing

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Meestal vallen de fysiotherapiebehandelingen in de verzekering. Soms moet een een klein deel door u zelf betaald worden; wij proberen u daar vóóraf over te informeren.

Praktijk Graaf Hendrik III laan

Graaf Hendrik III laan 123 Ginnekenweg 271 (Het huisartsenteam Ginnekenweg)

4819 CD Breda 4835 NB Breda

076 521 32 80 (aanwezig op deze locatie op dinsdag en donderdag)

info@praktijkgh3laan.nl

Openingstijden

 

maandag - dinsdag - donderdag - 08:00 - 21:00 u

woensdag - vrijdag - 08:00 - 18:30 u

zaterdag - zondag - gesloten

Copyright @ Praktijk GH3laan