Corona Virus

Corona Virus


Thuis na een besmetting met Covid-19, Wat nu…?  Een multidisciplinaire benadering in de 1e lijn.


Mensen die de ziekte Covid-19 (Corona virus) hebben door gemaakt, kunnen een ziekenhuisopname of zelfs een IC-opname hebben gehad. Patiënten hebben met wisselende klachten te maken. Er wordt gesproken over respiratoire problematiek, verminderd fysiek functioneren en cognitieve klachten.

De patiënten die langdurig op een IC hebben gelegen kunnen te maken hebben met het Post Intensive-Care Syndroom (PICS). Patiënten met PICS zullen mogelijk een vergelijkbaar klinisch beeld hebben met mogelijk forse fysieke beperkingen door zwakte van diverse spieren en een slechte conditie. De pulmonale problematiek en psychische problemen zullen echter een grote impact hebben.


Er is nog veel onduidelijkheid over de besmetting na Covid-19 waardoor de behandeling de eerste 6 weken op afstand wordt gehouden d.m.v. videobellen.


Praktijk Graaf Hendrik III laan te Breda heeft diverse disciplines voor de eerstelijnszorg met kennis rondom longproblematiek. Daarnaast hebben we korte lijnen met andere disciplines zoals diëtiek en psychologie om een multidisciplinaire aanpak aan te bieden in de revalidatie voor een patiënt na een doorgemaakte coronabesmetting.Ons multidisciplinaire team: Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Maatschappelijk werkFysiotherapie


(waarschijnlijk op afstand middels videobellen):

De fysiotherapeut kan veel betekenen in het herstel van patiënten met Covid-19 die blijvende beperkingen ondervinden in het bewegend functioneren.

Bij het fysiotherapeutisch helpen staan de hulpvraag van de patiënt en de aanwezige beperkingen in fysiek functioneren altijd centraal.


Ventilatie bevorderen

 • Verdiepen van de ademhaling
 • Houdingsadviezen


Sputum mobilisatie

 • Actieve cyclus van ademhalingstechnieken (ACBT)


Ademspierkrachttraining

 • Inademhalingspierkracht training (IMT) middels thresholds


(Vroege) mobilisatie en/of oefentherapie


Klinimetrie uitvoeren (o.a. saturatie- en hartfrequentiemeting, conditie-, en krachttesten, De Borg-schaal, diverse vragenlijsten voor het activiteitenniveau, vermoeidheid, benauwdheid en kortademigheid).


Coaching en begeleiding in het opbouwen van de algehele belastbaarheid


Later (in de praktijk, aan huis of m.b.v. videobellen):

 • Verbeteren aeroob uithoudingsvermogen
 • Spierkrachttraining (met gewichten, apparatuur of functioneel)
 • IMT = inademhalingspierkracht training
 • Transfertraining
 • Stimulerende gespreksvoering. Zelfmanagement.


Vergoedingen: Covid-19 staat op de chronische lijst van de zorgverzekeraars.


Michel Huijbregts (geriatrie-) fysiotherapeut Praktijk Graaf Hendrik III laan, deelnemer COPD-ketenzorg Breda e.o.Logopedie


Logopedische zorg kan nodig zijn voor coronapatiënten in alle leeftijden en ziektefasen, met en zonder co-morbiditeit voor het ondersteunen van communicatieproblemen en slikstoornissen (dysfagie). Ook na het zogenoemde Post Intensive Care Syndroom (PICS). Ook hier zal op enig moment logopedische diagnostiek en behandeling nodig zijn.

In eerste instantie bestaande uit videobellen, tenzij de verwijzer aangeeft dat het belangrijk is om de patiënt fysiek te zien i.v.m. bijvoorbeeld verslikkingsgevaar.


Logopedie geeft behandeling en begeleiding op de volgende gebieden:

 • Slikonderzoek, i.v.m. dysfagie, sliktherapie
 • Aanpassen voedingsconsistentie in samenwerking met verpleging, verwijzers, diëtist
 • Communicatieonderzoek en behandeling
 • Ademhaling: diagnostiek en behandeling
 • Stemproblemen, droge hoest


Méér dan Logopedie! Mardy Thomassen

WebsiteErgotherapie


Ergotherapie geeft behandeling en begeleiding op de volgende gebieden:


Ergonomie

 • (Belasting/ belastbaarheid in het dagelijks handelen- houdingsinstructie-adviezen ademhaling tijdens handelingen- toepassen van leefstijladviezen)


Energiemanagement

 • (Balans activiteit en rust- plannen van week/ dagactiviteiten)


Optimaliseren van de arm/ handfunctie

 • (Stijfheid, kracht, coördinatie)


Optimaliseren van cognitieve problematiek

 • (Concentratie/ aandacht- geheugen- organiseren- structureren-dubbeltaken uitvoeren


Optimaliseren van ADL-zelfstandigheid op de volgende gebieden

 • zelfverzorging
 • huishouden
 • hobby’s
 • werk


Omgaan met hulpmiddelen

 • Advies en leren omgaan met hulpmiddelen


Ergotherapie Maatwerk Geysen & van Steenderen

WebsitePsychosociale problematiek


Er kan na COVID-19 behoefte zijn aan psychosociale begeleiding. De impact van de onzekerheid en het sociale isolement waarin betrokkene en zijn/haar naasten met COVID-19 wekenlang te maken hebben gehad, kan zijn sporen hebben nagelaten. Begeleiding vanuit het maatschappelijk werk kan hierin een belangrijke rol spelen, hierbij is het van belang ook de partner/naasten te betrekken.

 • Screening van psychosociale gevolgen en de mogelijke oplossingen hiervan in kaart brengen
 • In kaart brengen van coping strategieën
 • Ondersteuning bij verwerking
 • In kaart brengen van belasting partner/naasten middels het afnemen van de CSI/HADS


Praktijk voor Maatschappelijk werk, begeleiding en ondersteuning Ada de Gruijter


Referenties:

Copyright @ Praktijk GH3laan

Praktijk Graaf Hendrik III laan

Graaf Hendrik III laan 123                                     

4819 CD Breda                                                           

076 521 32 80                                                             

info@praktijkgh3laan.nl


Ginnekenweg 271 (Het huisartsenteam Ginnekenweg

4835 NB Breda

(aanwezig op deze locatie op dinsdag en donderdag)

Openingstijden

maandag - dinsdag - donderdag - 08:00 - 21:00 u

woensdag - vrijdag - 08:00 - 18:30 u

zaterdag - zondag - gesloten