Ergotherapie

ERGOTHERAPIE


Wat is ergotherapie?

Ergotherapie helpt mensen met lichamelijke en/ of geestelijke beperkingen om problemen bij dagelijkse activiteiten te verminderen. Ergotherapie richt zich niet op de ziekte of handicap, maar op de praktische gevolgen/ problemen ervan. De ergotherapeut inventariseert samen met u de problemen bij u thuis. Daarna wordt een behandelplan met mogelijke acties opgesteld. In de volgende afspraken worden de problemen nader bekeken en worden de acties uitgewerkt.

Er bestaan verschillende oplossingen voor problemen:

 • Een activiteit op een andere manier uitvoeren
 • Een hulpmiddel, voorziening of aanpassing aanschaffen
 • Bij complexe problemen eventueel woonaanpassingen of voorzieningen doorvoeren


In een aantal gevallen is een aanvraag mogelijk bij een instantie, zoals de zorgverzekeraar of gemeente. De ergotherapeut helpt u op een professionele manier keuzes maken, werkwijzen en hulpmiddelen uitproberen. Zonodig ondersteunen we u bij het aanvragen van voorzieningen.


Wat kan de ergotherapie van de Praktijk Graaf Hendrik lll laan u bieden?

De praktijk is er voor volwassenen en ouderen bij wie een ziekte of handicap de dagelijkse activiteiten belemmert. Wij bieden ergotherapeutisch advies, begeleiding en behandeling. Het doel hierbij is het verbeteren van het zelfstandig functioneren in de leef/ werkomgeving en/ of verbeteren van de kwaliteit van leven.


U kunt hierbij denken aan problemen bij:

 • Persoonlijke verzorging
 • Eten en drinken
 • Bereiden van een maaltijd
 • Uitvoeren van werk/hobby
 • Verplaatsen binnen- of buitenshuis
 • Opstaan uit een stoel
 • Werken in de tuin
 • Zitten
 • Liggen


Bij complexere problemen is het vaak belangrijk dat ook de mantelzorger adviezen krijgt. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan tiladviezen. Onze doelgroepen zijn zeer uiteenlopend:

 • Reumatische (problematieken) problemen zoals RA en artrose
 • Neurologische ziekten zoals Parkinson, neuropathie, MS en ALS
 • CVA
 • Orthopedische problemen zoals rugklachten
 • RSI / CANS problemen
 • Whiplashproblematiek
 • Algemene ouderdomsproblemen zoals bewegingsbeperkingen of valrisico
 • Handfunctieproblemen bij verschillende ziektebeelden
 • Zitproblemen


Wij komen bij voorkeur bij u thuis. Zo zien we de problemen daar waar ze zich daadwerkelijk voordoen. In bepaalde gevallen komt u beter naar onze praktijkruimte, bijvoorbeeld om een stoel te passen, voor behandeling van arm/ handfunctieproblemen of whiplashklachten.

Verder kunt bij ons een gewrichtsbeschermend programma volgen voor omgang met reumatische klachten.


Onze praktijk neemt deel aan ParkinsonNet. Dit is een landelijk samenwerkingsverband van neurologen, revalidatieartsen en paramedici dat zich richt op het verbeteren van kwaliteit en samenwerking mbt de behandeling van de parkinsoncliënten.


Vergoeding en verwijzing

Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar betaalt dus de ergotherapeutische behandelingen terug. Vanuit de basisverzekering wordt jaarlijks per persoon maximaal 10 uur vergoed. In een aantal gevallen kan extra ergotherapie worden toegekend via de aanvullende verzekering. Dit kunt u in uw polis terugvinden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient men in het bezit te zijn van een verwijzing van een huisarts of specialist.


Onze ergotherapeuten


Cathalijn Blaas

 • Naast de 5 jaar werkervaring als begeleider in de verstandelijk gehandicaptenzorg

               is zij sinds 2005 werkzaam in de 1e lijnsergotherapie

 • Zij staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister
 • Zij is lid van Ergotherapie Nederland
 • Haar specialisaties zijn NAH, dementie en cognitieve revalidatie therapie


Kathleen Geysen

 • Zij werkt sinds 1990 als ergotherapeute in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de 1e lijn
 • Samen met Maaike is zij in 2001 gestart met een vrijgevestigde praktijk in Breda
 • Zij staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister
 • Zij is lid van Ergotherapie Nederland
 • Haar specialisaties zijn reuma en handtherapie
 • Zij is lid van NVHT (Nederlandse Verenging Handtherapie) en gercertificeerd handtherapeut (CHT-NL)


Maaike van Steenderen

 • Zij is sinds 1997 werkzaam als ergotherapeute in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de 1e lijn.

               Samen met Kathleen is zij een vrijgevestigde praktijk in Breda gestart

 • Zij is deelnemer aan ParkinsonNet
 • Zij staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister
 • Zij is lid van Ergotherapie Nederland
 • Haar specialisaties zijn COPD, NAH, Parkinson en werkplekonderzoek


Ilse Vanlaerhoven

 • Zij is sinds 2011werkzaam in de 1e lijn
 • Zij is lid van het Kwaliteitsregister
 • Zij is lid van Ergotherapie Nederland
 • Haar specialisaties zijn dementie, reuma en handtherapie
 • Zij is lid van NVHT


Leonie van de Wijngaard

 • Zij heeft sinds 2015 ervaringen opgedaan in verschillende werkgebieden
 • Zij is lid van het Kwaliteitsregister
 • Zij is lid van Ergotherapie Nederland
 • Naast algemene ergotherapie heeft zij de specialisatie NAHCopyright @ Praktijk GH3laan

Praktijk Graaf Hendrik III laan

Graaf Hendrik III laan 123                                     

4819 CD Breda                                                           

076 521 32 80                                                             

info@praktijkgh3laan.nl


Ginnekenweg 271 (Het huisartsenteam Ginnekenweg

4835 NB Breda

(aanwezig op deze locatie op dinsdag en donderdag)

Openingstijden

maandag - dinsdag - donderdag - 08:00 - 21:00 u

woensdag - vrijdag - 08:00 - 18:30 u

zaterdag - zondag - gesloten