Beweegprogramma's

BEWEEGPROGRAMMA'S


Speciaal voor mensen met chronische aandoeningen zijn beweegprogramma’s opgezet. Deze programma’s zijn ontwikkeld door het KNGF (koninklijk Nederlands genootschap voor fysiotherapie) in samenwerking met TNO en de universiteit van Leuven. Er is dan ook een goede wetenschappelijke onderbouwing. De fysiotherapeut die het beweegprogramma begeleidt is opgeleid om beweegprogramma’s aan te bieden voor verschillende aandoeningen (zie hieronder).

Met beweegprogramma worden het inspanningsvermogen en de spierfunctie vergroot. Hierdoor neemt de fitheid en gezondheid toe en neemt de kans op ziektes af.


Na het afronden van het beweegprogramma wordt gezocht naar een geschikte bewegingsactiviteit zodat ook na het beëindigen van het beweegprogramma wordt voldaan aan de “Nederlandse norm voor gezond bewegen”.


Praktijk Graaf Hendrik III laan biedt de volgende beweegprogramma’s aan:

  • COPD
  • Diabetes Mellitus II
  • Oncologie
  • Arthrose
  • CVRM (hart-, en vaataandoeningen)


Bij aanvang van een programma wordt er een anamnese afgenomen en diverse vragenlijsten met u ingevuld. De 2e keer worden er diverse testen afgenomen. Aan de hand van deze gegevens wordt een individueel programma samen gesteld.


Het programma duurt 3 maanden. 2 Maal per week worden er afspraken gemaakt en traint u in een kleine groep. De trainingen vinden plaats in onze oefenzaal. Halverwege en aan het eind van het programma worden de testen en vragenlijsten herhaald ter evaluatie. Een doel is ook om na 3 maanden een geschikte sport of beweegactiviteit te hebben gevonden om deze actieve leefstijl te handhaven.


Voor de kosten van een beweegprogramma kunt u informeren bij onze praktijk. In de aanvullende polis van uw zorgverzekering zit een vaste vergoeding voor deze programma’s. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar navragen. Deze vergoeding valt buiten de reguliere fysiotherapie.