Ergotherapie

ERGOTHERAPIE


Samenwerking

Praktijk Graaf Hendrik III laan werkt nauw samen met Ergotherapie Maatwerk, onderdeel van TopzorgGroep.


Een afspraak maken
Om een afspraak voor ergotherapie te maken met kunt u telefonisch contact opnemen met Ergotherapie Maatwerk via 088-0450001.


Wat is ergotherapie?

Ergotherapie helpt mensen met lichamelijke en/ of geestelijke beperkingen om problemen bij dagelijkse activiteiten te verminderen. Ergotherapie richt zich niet op de ziekte of handicap, maar op de praktische gevolgen/ problemen ervan. De ergotherapeut inventariseert samen met u de problemen bij u thuis. Daarna wordt een behandelplan met mogelijke acties opgesteld. In de volgende afspraken worden de problemen nader bekeken en worden de acties uitgewerkt.

Er bestaan verschillende oplossingen voor problemen:

 • Een activiteit op een andere manier uitvoeren
 • Een hulpmiddel, voorziening of aanpassing aanschaffen
 • Bij complexe problemen eventueel woonaanpassingen of voorzieningen doorvoeren


In een aantal gevallen is een aanvraag mogelijk bij een instantie, zoals de zorgverzekeraar of gemeente. De ergotherapeut helpt u op een professionele manier keuzes maken, werkwijzen en hulpmiddelen uitproberen. Zo nodig ondersteunen we u bij het aanvragen van voorzieningen.


Wat kan Ergotherapie Maatwerk u bieden?

De praktijk is er voor volwassenen en ouderen bij wie een ziekte of handicap de dagelijkse activiteiten belemmert. Wij bieden ergotherapeutisch advies, begeleiding en behandeling. Het doel hierbij is het verbeteren van het zelfstandig functioneren in de leef/ werkomgeving en/ of verbeteren van de kwaliteit van leven.


U kunt hierbij denken aan problemen bij:

 • Persoonlijke verzorging
 • Eten en drinken
 • Bereiden van een maaltijd
 • Uitvoeren van werk/hobby
 • Verplaatsen binnen- of buitenshuis
 • Opstaan uit een stoel
 • Werken in de tuin
 • Zitten
 • Liggen


Bij complexere problemen is het vaak belangrijk dat ook de mantelzorger adviezen krijgt. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan tiladviezen. De doelgroepen zijn zeer uiteenlopend:

 • Reumatische (problematieken) problemen zoals RA en artrose
 • Neurologische ziekten zoals Parkinson, neuropathie, MS en ALS
 • CVA
 • Orthopedische problemen zoals rugklachten
 • RSI / CANS problemen
 • Whiplashproblematiek
 • Algemene ouderdomsproblemen zoals bewegingsbeperkingen of valrisico
 • Handfunctieproblemen bij verschillende ziektebeelden
 • Zitproblemen


De behandeling vindt bij voorkeur plaats bij u thuis. Zo zien we de problemen daar waar ze zich daadwerkelijk voordoen. In bepaalde gevallen komt u beter naar onze praktijkruimte, bijvoorbeeld om een stoel te passen, voor behandeling van arm/ handfunctieproblemen of whiplashklachten.

Verder kunt bij ons een gewrichtsbeschermend programma volgen voor omgang met reumatische klachten.


De praktijk neemt deel aan ParkinsonNet. Dit is een landelijk samenwerkingsverband van neurologen, revalidatieartsen en paramedici dat zich richt op het verbeteren van kwaliteit en samenwerking m.b.t. de behandeling van de parkinsoncliënten.


Vergoeding en verwijzing

Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar betaalt dus de ergotherapeutische behandelingen terug. Vanuit de basisverzekering wordt jaarlijks per persoon maximaal 10 uur vergoed. In een aantal gevallen kan extra ergotherapie worden toegekend via de aanvullende verzekering. Dit kunt u in uw polis terugvinden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient men in het bezit te zijn van een verwijzing van een huisarts of specialist.


De ergotherapeuten

Ergotherapie Maatwerk Topzorggroep bestaat uit Maaike van Steenderen en Sigrun Verkooijen