COPD

COPD


  • Naar schatting zijn er 562.700 patiënten met COPD (Chronic obstructive pulmonary disease) (Chronische obstructieve longziekten)
  • 15.000 nieuwe patiënten met emfyseem en 5.600 met chronische bronchitis in 2020
  • Verschillen COPD naar opleiding is het grootst bij vrouwen
  • Tussen 2011-2020  is het aantal personen met COPD (bekend bij de huisarts) afgenomen
  • In 2020 zijn ruim 5.600 mensen overleden aan COPD
  • COPD staat op nummer vier in top tien ziektelast(De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).)
  • Roken is de belangrijkste risicofactor voor COPD
  • De sterfte aan COPD in Nederland ligt boven het EU (Europese unie)-gemiddelde
  • In 2019 bedroegen de zorguitgaven voor COPD 753 miljoen euro
  • Beduidend minder ziekenhuisopnamen voor COPD in 2020


Bron: www.vzinfo.nl/copd

 

COPD is een verzamelnaam voor de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Bij beide aandoeningen zijn de longen en de luchtwegen blijvend ontstoken. Daardoor zijn deze onherstelbaar beschadigd. De beschadigingen aan de longen bij COPD genezen dus niet meer.
Door een vernauwing in de luchtwegen wordt het moeilijker om te ademen.


De meeste mensen krijgen pas op latere leeftijd COPD. Roken is de grootste oorzaak (ruim 60%). Ook kunnen genetische factoren of luchtvervuiling ervoor zorgen dat iemand al op jonge leeftijd COPD krijgt. Ook als diegene nooit gerookt heeft. De combinatie astma en COPD komt ook voor. Mensen met COPD komen adem tekort. Daar hebben zij bijvoorbeeld last van als ze de trap oplopen, hun werk doen, of zichzelf aankleden. Die benauwdheid kan steeds erger worden. In het ergste geval dienen ze iedere dag extra zuurstof te gebruiken.

 

Symptomen bij COPD zijn kortademigheid bij inspanning, benauwdheid, hoesten  sputum/slijm, vermoeidheid en een piepende ademhaling. Deze kunnen er voor zorgen , dat iemand minder actief wordt met als gevolg afname van de conditie en spierkracht. Iemand kan meer moeite krijgen met wandelen op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken, werk en hobbies.

 

Fysiotherapie kan zeker wat beteken bij COPD. Een gespecialiseerde fysiotherapeut zal in kaart brengen wat de fysieke beperkingen zijn die het gevolg zijn van COPD.

De behandeling is gericht op het vergroten van de algemeen inspanningsvermogen middels conditie-, en spierkrachttraining. Daarnaast wordt er gewerkt aan gedragsverandering en op activiteitenniveau gekeken wat de mogelijkheden zijn. Eventueel kunnen ademhalingstechnieken, technieken om het slijm te mobiliseren aangeleerd worden en , inademhalingsspierkrachttraining. Tijdens een serie wordt ook stilgestaan bij begeleiding en educatie rondom het ziektebeeld.

 

De behandeling kan multidisciplinair plaatsvinden als het nodig is. Wij hebben een samenwerking met ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en een diëtiste.

De verwijzingen komen meestal via huisartsen, POH’s, longartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen uit het ziekenhuis en Revant Revalidatiecentrum Breda.

 

Voor meer informatie over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u contact opnemen met de praktijk.