COPD

COPD


   

  COPD is een verzamelnaam voor de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Bij beide aandoeningen zijn de longen en de luchtwegen blijvend ontstoken. Daardoor zijn deze onherstelbaar beschadigd. De beschadigingen aan de longen bij COPD genezen dus niet meer.
  Door een vernauwing in de luchtwegen wordt het moeilijker om te ademen.


  De meeste mensen krijgen pas op latere leeftijd COPD. Roken is de grootste oorzaak (ruim 60%). Ook kunnen genetische factoren of luchtvervuiling ervoor zorgen dat iemand al op jonge leeftijd COPD krijgt. Ook als diegene nooit gerookt heeft. De combinatie astma en COPD komt ook voor. Mensen met COPD komen adem tekort. Daar hebben zij bijvoorbeeld last van als ze de trap oplopen, hun werk doen, of zichzelf aankleden. Die benauwdheid kan steeds erger worden. In het ergste geval dienen ze iedere dag extra zuurstof te gebruiken.

   

  Symptomen bij COPD zijn kortademigheid bij inspanning, benauwdheid, hoesten  sputum/slijm, vermoeidheid en een piepende ademhaling. Deze kunnen er voor zorgen , dat iemand minder actief wordt met als gevolg afname van de conditie en spierkracht. Iemand kan meer moeite krijgen met wandelen op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken, werk en hobby's. 

   

  Fysiotherapie kan zeker wat beteken bij COPD. Een gespecialiseerde fysiotherapeut zal in kaart brengen wat de fysieke beperkingen zijn die het gevolg zijn van COPD.

  De behandeling is gericht op het vergroten van de algemeen inspanningsvermogen middels conditie-, en spierkrachttraining. Daarnaast wordt er gewerkt aan gedragsverandering en op activiteitenniveau gekeken wat de mogelijkheden zijn. Eventueel kunnen ademhalingstechnieken, technieken om het slijm te mobiliseren aangeleerd worden en kunnen de ademhalingspieren getraind worden. Tijdens de behandeling wordt ook stilgestaan bij begeleiding en educatie rondom het ziektebeeld.

   

  De behandeling kan multidisciplinair plaatsvinden als het nodig is. Wij hebben een samenwerking met ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en diëtetiek. 


  De verwijzingen komen meestal via huisartsen, POH’s, longartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen uit het ziekenhuis en Revant Revalidatiecentrum Breda.

   

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.