Parkinson

Parkinson

Binnen praktijk Graaf Hendrik III laan werken 4 fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij Parkinsonnet. Zij zijn er om u zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen vanaf de diagnose én in het gehele proces van de ziekte van Parkinson.

Parkinson is een enorm ingewikkelde ziekte die ontstaat in de hersenen, maar de manier waarop de ziekte zich uit is voor geen mens hetzelfde. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud. Ieder van hen heeft zijn of haar eigen Parkinson. Typische symptomen zijn het vertraagd bewegen, het vastzitten aan de grond, het trillen of een verminderde balans. De behandeling en begeleiding bij Parkinson vragen om een hele specialistische en deskundige aanpak. Daarbij moet telkens opnieuw gekeken worden naar de behoeften en de hulpvragen van degene met Parkinson én hun naasten. Mensen ervaren bijvoorbeeld problemen met dagelijkse activiteiten zoals lopen, aankleden, spreken of eten. Maar ook psychische problemen zoals depressie, problemen met het nemen van initiatief of seksualiteit kunnen tot de symptomen behoren.


Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling, zoals bijvoorbeeld een ergotherapeut, logopedist, revalidatiearts, neuroloog en Parkinsonverpleegkundige. Dat maakt de behandeling multidisciplinair.


Naast de ziekte van Parkinson bestaan er ook verschillende vormen van Parkinsonisme; aandoeningen die enkele overeenkomsten vertonen met de ziekte van Parkinson, maar andere oorzaken hebben en een ander verloop, zoals:


  • Ziektes die verwant zijn aan de ziekte van Parkinson (atypisch parkinsonisme: MSA, PSP, CBG)
  • Een slechte doorbloeding van de hersenen (vasculair parkinsonisme)
  • Het gebruik van bepaalde medicijnen (medicamenteus parkinsonisme)
  • Blootstelling aan giftige stoffen in de leef- of werkomgeving (toxisch parkinsonisme)
  • U begrijpt dat de behandeling en begeleiding om maatwerk vraagt. Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten kunnen u dat bieden.

Specifieke deskundigheid, kennis en kunde van zorgverleners is noodzakelijk. Samenwerken en afstemmen met zowel de persoon met Parkinson, als de mantelzorger en collega zorgverleners is daarom van groot belang. Dat maakt de netwerkzorg rondom en met de mens effectief. Een zorgverlener aangesloten bij ParkinsonNet biedt deze zorg.