CVA

CVA


Wat is een CVA?

 
CVA is de afkorting voor Cerebro Vasculair Accident.  Een CVA kan een herseninfarct of hersenbloeding zijn en wordt ook wel een beroerte genoemd. Een herseninfarct komt het meeste voor. Bij 85% van de mensen met een CVA gaat het om een herseninfarct. Bij een herseninfarct wordt een bloedvat afgesloten door een bloedpropje. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen te weinig of geen zuurstof. 
Een TIA is een licht, kortdurend herseninfarct en kan een voorbode zijn voor een CVA. TIA staat voor Transient Ischemic Attack.


Bij een hersenbloeding scheurt of knapt een bloedvat in de hersenen. Bloed hoopt zich op in de hersenen. Hierdoor ontstaat te veel druk op het hersenweefsel, waardoor een deel van de hersenen te weinig of geen zuurstof krijgt. De problemen die men hierna ondervindt zijn afhankelijk van welk deel van de hersenen beschadigd is en van de hoeveelheid weefsel die in de hersenen beschadigd is. Merkbaar zijn de lichamelijke beperkingen. Men loopt bijvoorbeeld minder goed, heeft problemen met praten of kan een arm niet meer goed gebruiken. Minder in het oog springend zijn veranderingen in het waarnemen, gedrag en vermogen om problemen op te lossen.


Een CVA gehad, wat nu? 


Het merendeel van de patiënten gaat een periode van herstel tegemoet.  Samen met een van onze fysiotherapeuten werkt u aan de hand van uw hulpvraag aan uw herstel. Indien nodig voor uw behandeling werken wij samen met andere specialisaties, zoals ergotherapie, logopedie en maatschappelijk werk.  


Een aantal collega's van onze praktijk is aangesloten bij NAHFysionet, een regionaal netwerk van gecertificeerde fysiotherapeuten voor neurorevalidatie. www.nahfysionet.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze praktijk.