Fysiotherapie

FYSIOTHERAPIE

Voor chronische indicaties en fysiotherapie aan huis is een verwijzing van uw huisarts of specialist noodzakelijk.

Voor alle overige fysiotherapeutische behandelingen kunt u zonder verwijzing een afspraak maken.


Na uw aanmelding volgt een gesprek en een uitgebreid onderzoek. Op basis van de verzamelde informatie

wordt samen met u een behandelplan opgesteld. U kunt een lichamelijke klacht ook éénmalig door ons laten

beoordelen.


Onze fysiotherapeuten behandelen indien nodig ook aan huis in bijna heel Breda.


Binnen Praktijk Graaf Hendrik III laan hebben al onze fysiotherapeuten zich gespecialiseerd of zijn in opleiding hiervoor. Hieronder wordt kort uitgelegd wat de diverse specialisaties inhouden.


Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is fysiotherapie gericht op ziektebeelden van de oudere mens.

Een groot deel van onze praktijk is gericht op het behandelen van deze ouderen. Dat vereist een speciale benadering en aanpak.

Aandoeningen waarmee u bij ons terechtkunt zijn o.a. artrose, reuma, vallen / valangst,  botbreuken, nieuwe heup, nieuwe knie, botontkalking,  longproblemen / COPD, hart- en vaatproblemen, kanker / oncologie, oedeem, CVA ofwel beroerte (herseninfarct / hersenbloeding), Parkinson en Parkinsonisme, MS, dementie, conditieafname, verminderd evenwicht, duizeligheid en houdingsafwijkingen. We hebben vijf geregistreerde geriatrie-fysiotherapeuten, waarvan drie fysiotherapeuten hun master hierin behaald hebben.


Manueel therapie

Manueel therapie richt zich in het specifiek op het onderzoeken en behandelen van klachten aan de wervelkolom en gewrichten in armen of benen. Veelvoorkomend zijn bijvoorbeeld lage rugklachten of nek- en schouderpijn. Dit kan door verschillende oorzaken soms ook gepaard gaan met uitstraling naar de arm of het been. De therapie kan bestaan uit de bekendere behandelvormen zoals massage, oefeningen en houdingsadviezen, maar vraagt soms ook om specifieke mobilisatie- of manipulatietechnieken om het bewegingsapparaat te herstellen. Wij streven er naar de zorg voor het herstel te leveren die het beste bij u past.
Daarnaast hebben een aantal collega's de scholing Mulligan concept gevolgd. Het Mulligan concept komt oorspronkelijk uit Nieuw Zeeland en is een methode met een unieke benadering. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een gewricht na bijvoorbeeld een trauma niet goed meer “spoort” bij bewegingen. Door subtiele pijnloze positieveranderingen aan te brengen wordt gezocht naar een pijnvrije beweging. De patiënt heeft bij deze aanpak vaak een duidelijk actieve rol en heeft steeds zelf controle over hetgeen met hem/haar gebeurt. Deze methode kan ook bij oudere mensen veilig worden toegepast.


Neurorevalidatie

Neurorevalidatie is het behandelen van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Onder NAH wordt verstaan:

  • CVA ofwel beroerte (herseninfarct / hersenbloeding)
  • Parkinson en Parkinsonisme
  • MS
  • Contusio cerebri
  • ALS           
  • Hersentumoren


Wij hebben zes fysiotherapeuten die zijn gespecialiseerd in neurorevalidatie. Ook onze ergotherapie en logopedie zijn gericht op neurorevalidatie.


NAHFysioNet: onze praktijk maakt deel uit van NAHFysioNet (www.nahfysionet.nl ) . Dat is een netwerk van 1e lijns fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de neurologie. Zij houden zich aan richtlijnen en volgen regelmatig cursussen op het gebied van NAH. Dit NAHFysioNet is onderdeel van de Stroke Service Breda (de zorg voor mensen die een beroerte hebben gehad). Er vindt 2 keer per jaar overleg plaats met de revalidatieartsen en met alle andere paramedici van de Stroke Service Breda.


ParkinsonNet: onze praktijk maakt ook deel uit van ParkinsonNet. Dit is een landelijk samenwerkingsverband van neurologen, revalidatieartsen en paramedici dat zich richt op het verbeteren van kwaliteit en samenwerking m.b.t. de behandeling van Parkinsonpatiënten. vier van onze fysiotherapeuten als ook de ergotherapeut en de logopedist nemen deel aan het ParkinsonNet.Fysiotherapie in de thuiszorg

Fysiotherapie in de thuiszorg is gericht op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten, met als doel het handhaven van de thuissituatie. Door inzet van specifieke fysiotherapeutische expertise op het gebied van behoud van zelfstandigheid, valpreventie, functionele revalidatie en verbetering van kwaliteit van leven wordt de patiënt in staat gesteld om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn/haar eigen leefomgeving te functioneren. Verslechtering van de mobiliteit en zelfredzaamheid van de patiënt kan bijvoorbeeld aanleiding zijn om de thuiszorgfysiotherapeut in te schakelen. Daar hoeft geen specifieke pathologie aan ten grondslag te liggen. De thuiszorgfysiotherapeut doet een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek waarbij de situatie rondom patiënt volledig in kaart wordt gebracht. Samen met de patiënt wordt het behandelplan opgesteld en behandeling wordt gestart. Indien nodig worden andere disciplines zoals logopedist, diëtist, ergotherapeut, etc, ingeschakeld. Fysiotherapie in de thuiszorg maakt in principe deel uit van geïntegreerde thuiszorg. Wij streven naar een nauwe samenwerking met ergotherapie en thuiszorg.


Medical Taping Concept

Een nieuwe ontwikkeling in de fysiotherapie is Medical Taping (ook Cure Taping en Kinesio Taping genoemd). Deze methode is ontwikkeld in Korea en Japan en in 2002 in Nederland geïntroduceerd. Het betreft een elastische tape die de spieren en andere structuren in hun functie ondersteunt, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd. Pezen worden weer anders behandeld, terwijl pijnpunten op een speciale manier efficiënt kunnen worden getapet.  Medical Taping wordt bij allerlei klachten toegepast, b.v. pijn, in de sport, na een total hip en bij oedeem.

Oncologiefysiotherapie

 

De diagnose kanker heeft een grote impact op het dagelijks leven. De ziekte en behandeling hebben veel invloed op het fysiek functioneren. Hierbij kunnen klachten ontstaan, zoals pijn, vermoeidheid en conditieverlies.

 Oncologiefysiotherapie kan ondersteunen voor, tijdens of na de behandelingen. Het helpt de klachten te verminderen en te voorkomen. Uit steeds meer onderzoeken blijken positieve effecten van trainen in allerlei stadia van kanker.  De klachten die kunnen ontstaan zijn voor iedere persoon anders. Samen met de oncologiefysiotherapeut wordt de revalidatie zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie en wensen.

De oncologiefysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut, die zich bezig houdt met de behandeling van mensen met kanker. Door middel van een extra opleiding heeft de oncologiefysiotherapeut de competenties, kennis en vaardigheden verworven die nodig zijn bij de problematiek bij deze doelgroep. Kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen van deze medische behandelingen zijn van belang om de oncologische patiënt zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.