Valtraining en -preventie

VALTRAINING EN -PREVENTIE


Valpreventie

Losliggende tegels, de gladde en natte bladeren op de stoep, de laatste trede van de trap missen, struikelen over het kleedje in de hal…. Vallen is in een fractie van een seconde gebeurd. De meeste valincidenten gebeuren in en om het huis en vallen heeft regelmatig letsel tot gevolg. Soms is een val echt een ongelukje, toch zien we vaak de dat de ‘gevoeligheid’ voor zo’n ongelukje per persoon verschilt. Bij veel mensen is na een val het risico op herhaling groter. Het reactievermogen is mogelijk iets afgenomen, soms is de mate van activiteit wat minder geworden.


Vallen en angst om te bewegen

Uit onderzoek is gebleken dat ouderen meer risico lopen om te vallen dan jongeren. Naast het mogelijke letsel, zoals breuken en kneuzingen die men kan oplopen, zien we dat mensen ook bang worden om opnieuw te vallen. Dit leidt tot minder bewegen, waardoor de conditie en kracht verminderen en men activiteiten gaat vermijden. Dit leidt weer tot een hogere kans op vallen.

Binnen onze praktijk bieden wij diverse mogelijkheden aan om zelf actie te ondernemen om vallen te voorkomen, uw angst te verminderen en uw zelfvertrouwen te vergroten.


Wij bieden binnen Praktijk Graaf Hendrik III laan de volgende mogelijkheden aan:

  • Consult fysiotherapie mbt valpreventie
  • Individuele behandeling gericht op valpreventie
  • Cursussen  en herhalingsbijeenkomsten "Vallen Verleden Tijd"
  • Cursussen In Balans (o.a. in samenwerking met WIJ)
  • Zicht op Evenwicht
  • Het Otago-thuiswerkprogramma
  • Ergotherapie en valpreventie


Consult fysiotherapie m.b.t. valpreventie

Doel: in kaart brengen van uw valrisico en de mogelijke oorzaken van valpartijen, daarna geven we u advies over een mogelijk vervolgtraject.

Duur: eenmalig consult, 30 minuten tot 1 uur

Locatie: op praktijk of zo nodig aan huis.


Vallen Verleden Tijd

Een wetenschappelijk bewezen effectief valpreventieprogramma ontwikkeld door de St . Maartenskliniek te Nijmegen. Het leidt tot minder vallen, verminderde valangst en een vergroot zelfvertrouwen.


Dit programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het lopen van een parcours waarbij de risico's van het dagelijkse leven worden nagebootst.
  • Daadwerkelijk leren vallen o.b.v. judotechnieken
  • Een spelvorm waarbij balans de aandacht heeft


Het programma wordt in groepsverband gegeven, onder begeleiding van een ( geriatrie-) fysiotherapeut in een gymzaal dichtbij de praktijk, het bevat een 10-tal bijeenkomsten met vooraf een intake. Kosten zijn €195,- en een vergoeding hiervoor is afhankelijk van de zorgverzekering.


Het Otago thuiswerkprogramma

Een oefenprogramma, dat door de Nederlandse Vereniging voor Geriatriefysiotherapie (NVFG) is uitgewerkt. Het is een programma waarbij de cliënt thuis zelf kan oefenen onder begeleiding van een geriatriefysiotherapeut in 6 behandelingen verspreid over een 1/2 jaar. U krijgt hierbij een tasje met een boekje met uitleg en oefeningen ter verbetering van spierkracht en balans en een set enkelgewichtjes. De kosten voor het tasje zijn €15, de kosten van de behandeling zijn afhankelijk van uw zorgverzekering.


In Balans

Doel: Afname van het valrisico, vergroten van zelfvertrouwen, leren kennen (onderkennnen) van uw eigen valkuilen.

Inhoud: Theorie en praktijk worden afgewisseld. Oefeningen zijn gericht op kracht, balans en uithoudingsvermogen. De oefeningen gericht op balans zijn gebaseerd op Tai Chi. Er wordt gebruik gemaakt van muziek. Daarnaast is er veel aandacht voor wat u zelf kunt doen aan valpreventie. Ook leert u opstaan van de grond. Dit programma is ontwikkeld door consument & veiligheid (www.veiligheid.nl).

Duur: 13 weken ( 3 weken 1 x per week 2 uur groepscursus, daarna 10 weken 2 x per week 1 uur).

Locatie: op de praktijk of in een zaal in de buurt 


Zicht op Evenwicht

Doel: Afname van valangst, inzicht geven in de positieve rol van bewegen.

Inhoud: samen met de fysiotherapeut leert u over de risico’s van vallen, wat belemmerende en bevorderende gedachten zijn omtrent bewegen en vallen en wat u zelf kunt doen om vallen te voorkomen. Dit programma is ontwikkeld door de Universiteit van Maastricht in samenwerking met het Trimbosinstituut om gericht aan de slag te gaan met uw valangst.

Duur: 8 bezoeken

Locatie: op de praktijk of aan huis.


Indien de bovenstaande programma’s voor u niet passend zijn, kunnen we één-op-één maatwerkprogramma’s bieden om het passend te maken voor uw situatie.


Kosten en vergoeding

De kosten en vergoeding kunnen per programma verschillen. Dit is mede afhankelijk van uw zorgverzekering. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt valpreventieprogramma’s vanuit een aanvullend pakket. Mocht een individueel programma nodig zijn, dan wordt dit vergoed als reguliere fysiotherapie mits u daarvoor verzekerd bent. De mogelijke kosten worden vooraf met u doorgesproken.


Ergotherapie en valpreventie

Onze ergotherapeuten werken volgens de richtlijn valpreventie.De cursussen worden gepland bij voldoende deelname. Bent u geïnteresseerd, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 Vallen voorkomen? Valpreventie Valtraining Niet meer vallen? Houd ouderen op de been? Breda Boeimeer IJpelaar Ginneken Princenhage Gebroken heup Gebroken pols In Balans Vallen Verleden Tijd Zicht op Evenwicht Otago Geriatriefysiotherapie Senioren Blijf op de been Ruitersbos Sportpark Zandberg Breda Centrum Fysiotherapie Preventie gevolgen vallen valrisico oorzaken vallen wat te doen om niet te vallen?